Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie

MARATHON


Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění


O autorech

... (bude doplneno pozdeji) ....

MARATHON

Internet:http://www.valencik.cz/marathon

Vydává:
Radim Valenčík
jménem Otevřené společnosti příznivců časopisu MARATHON

Vychází od listopadu 1996

Redigují:
Vladimír Prorok (prorok@vse.cz)
Pavel Sirůček (sirucek@vse.cz)

Radim Valenčík (02/2491 0810,valencik@cbox.cz )

Redakce a administrace:
Radim Valenčík, Ostrovní 16
110 00 Praha 1

tel.: 02/2491 0810
e-mail: valencik@cbox.cz

Registrační značka: MK ČR 7785