Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie

MARATHON

5/2003

číslo 48

_________________________________________

Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení

člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

Obsah:

1. Úvodní poznámka >>

2. Hlavní materiály

Filozoficko-etické úvahy Al-Fárábího o ideálnom meste-štáte(Vladimír Ďurčík) >>

Aplikace teorie (nad)hodnoty k ekologické problematice(František Neužil) >>

3.Recenze

Francis Fukuyama - konec dějin a poslední člověk(Staniuslav Heczko) >>

4. Příloha: Co nového v úsilí o reformu financování VŠ >>

Dopis poslancům ČSSD (na vědomí i dalším členům ČSSD) >>

Ekonomie produktivní spotřeby (Radim Valenčík) >>

 

Celé číslo 5/2003

 

 

MARATHON

Internet: http://www.valencik.cz/marathon

http://misc.eunet.cz/marathon

Vydává:

Radim Valenčík

jménem Otevřené společnosti příznivců

časopisu MARATHON

Vychází od listopadu 1996

Registrační značka: MK ČR 7785

ISSN 1211-8591

Redigují:

Vladimír Prorok

e-mail: prorok@vse.cz

Pavel Sirůček

e-mail: sirucek@vse.cz

Radim Valenčík (224933149)

e-mail: valencik@cbox.cz

Redakce a administrace:

Radim Valenčík, Ostrovní 16

110 00 Praha 1

tel.: 224933149

e-mail: valencik@cbox.cz

 

 

MARATHON is a bi-monthly Internet magazine founded in Prague at the end of 1996. Its aim is to help to clarify, from central and east European perspective, the reasons of present entanglement of the world developments, and participate in the search for prospective solutions.

About 100 authors contribute to the magazine on a regular basis and more write for it occasionally. So far MARATHON has been published in Czech with occasional documentation annexes in English or German. English summaries of articles are envisaged based on specific interests of readers.

Themes most often treated in the magazine include human capital, investments in education and other forms of human capital, nature and consequences of globalization, new approaches in economic theory (an attempt for synthesis of seemingly disparate concepts of K. Marx, J. Schumpeter, M. Friedman, G. Becker and R. Reich with regard to role played by innovations and the search for new space for economic growth), etc. Several specific projects of human capital investments have been developed on the basis of concepts analyzed in MARATHON.

The magazine can be accessed at:

http://valencik.cz/marathon

http//misc.eunet.cz/marathon.

E-mail contact: valencik@cbox.cz

 

 

Do rukou se vám dostává časopis Marathon 5/2003. Jako obvykle, nejdřív některá základní sdělení:

- Zatím je časopis šířen finančně nenáročnými formami - několik xerokopií, prostřednictvím disket, zasílán prostřednictvím fax modemu, prostřednictvím sítě INTERNET (http://valencik.cz/marathon).

- Časopis vychází jednou za dva měsíce, vždy 15. dne prvního z dvojice měsíců, které jsou po sobě. Nejbližší číslo (6/2003) bude vydáno a objeví se na Internetu 15. listopadu 2003.

- Rozsah časopisu je 40 stran tohoto formátu, což odpovídá přibližně 120 stranám standardního formátu.

- Kontaktní spojení, na kterém lze získat podrobnější informace o časopisu, vyjádřit připomínky, zaslat příspěvek apod., je (prozatím) prostřednictvím domácího telefonu: 224933149 (R.Valenčík).

- Příspěvky, případně připomínky a náměty, vzkazy redakci apod. lze rovněž zasílat na e-mailovou adresu: valencik@cbox.cz.

- V srpnu 1997 byl Marathon registrován ministerstvem kultury ČR, na vyžádání je distribuován užšímu okruhu čtenářů v běžné časopisecké podobě, je rovněž k dispozici v Národní knihovně v Praze Klementinu.

 

1. Úvodní poznámka

Podobně jako v předcházejících číslech upozorňujeme, že se Marathon stěhuje na novou adresu: http://valencik.cz/marathon.

Podstatnou část obsahu tohoto čísla tvoří příloha věnovaná problematice financování vysokého školství. V této oblasti lze očekávat zajímavý vývoj, mj. z hlediska úlohy rozvoje teorie v praxi. Přesněji - ukáže se, zda teoreticky podložená pravda může ovlivnit praxi.

Letošní zvláštní číslo našeho časopisu bude 50. v pořadí. Chtěli bychom jej připravit za co nejširší účasti našich čtenářů, a to formou příspěvků do jedné strany našeho formátu (tři normostrany), které budou mít dvě části:

1. V čem spatřuji největší problém současnosti?

2. Jak tento problém řešit?

Prosíme všechny o účast na realizaci tohoto projektu.

Připomínáme, že ve dnech 23. a 24. září 2003 v Kongresovém centru České národní banky se bude konat již 6. ročník mezinárodní konference s názvem Lidský kapitál a investice do vzdělání

Konferenci pořádá:

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Vlkova 12, Praha 3, 130 00,

tel. 222 721 147, 222 716 747, fax: 222 720 566,

e-mail: milada.trojanova@bank-akademie.cz